City Name
New_Delhi
east_delhi
Delhi
Tilak_Nagar
Uttam_Nagar
Adarsh_Nagar
Najafgarh
Malviya_Nagar
Jamia_Nagar
Shalimar_Bagh
Palam
Laxmi_Nagar