City Name
Latur
Kolhapur
Kalyan-West
Thane
Mumbai
Sangli
Dhule
Pune
Jalgaon
Verna
Ambajogai
Yavatmal